JUDr. Dominik Kříž Ph.D.

telefon: 359 888 012

mobil: 725 729 451

email: kriz@akkollar.cz

č.dv.: 9

ID dat. schránky: nadg4mx

  • Společník advokátní kanceláře
  • Pracuje v advokacii od roku 2007
  • Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni – obor právo
  • Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni – obor veřejná správa
  • 2006-2007 absolvent Rechtswirtschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth
  • Absolvent doktorského studia na Právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni
  • vysokoškolský pedagog
  • Jazykové znalosti: němčina, angličtina
  • specializace