O nás AK Kollár

Advokátní kancelář JUDr. Josefa Kollára byla založena v roce 1991 s cílem využít erudovaných zkušeností a znalostí, které do té doby zakládající člen této advokátní kanceláře načerpal během své předchozí právní respektive soudní praxe. Sídlo advokátní kanceláře se nachází v samém centru města Sokolov v blízkosti okresního soudu, přičemž poskytované služby jsou vázány především k místní a věcné příslušnosti Krajského soudu v Plzni a obecných soudů v jeho obvodu se nacházejících. Samozřejmostí však zůstává i zastupování v příslušnosti jiných soudů včetně Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu v Brně jako instancí soudů odvolacích a dovolacích.

Specializací naší advokátní kanceláře je zejména právo trestní a civilní, když v průběhu let dosáhla naše advokátní kancelář na mnoho úspěchů v těchto právních odvětvích a zároveň s tímto také mnoha spokojených klientů.

Dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto informujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů pro oblast sporů mezi advokátkou a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Internetové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Právní specializace

  • Občanské právo

  • Rodinné právo

  • Pracovní právo

  • Trestní právo

  • Správní právo